Tuesday, March 15, 2011

台北/香港之旅 3

喺台北过咗3晚, the next day我哋就飞过去香港. 由于只系喺香港留一晚, 所以基本上净系探朋友、食嘢同埋shopping. 由于当时冇折, 所以都冇乜收获. 都系留番8月嘅summer sales再去买过, 哈哈哈~

CX469班机过香港.

每次到香港我一定帮衬嘅翠华茶餐厅.

翠华嘅奶油猪仔包(奶油猪), 正! 5星推介~

最后CX721班机飞番吉隆坡, 完成晒5日4夜嘅台北/香港之行.

玩谢咗嘅残样一幅, 哈哈~

36 comments:

沉默天使 said...

难得国庆和开斋节撞日,我8月尾也会到香港咧!最近还在收寻哪里有好料。

十六 said...

看起來真的有點殘
哈哈

ah_man said...

welcome back~XD

Gonwong said...

恭喜平安回到 ^^

Medie007 said...

wow... u've been to HK like, a gazillion times! hahaha. envy envy. :P

Gratitude said...

You could well be a local HK tour guide when you retire from MH ;)
+Ant+

天王之子 said...

残样还是酱Cute!
^^

venus said...

殘樣還是那麽帥阿,哈哈

海市蜃樓 said...

翠華嘅奶油猪仔包確實好靚。

朋友最近介紹咗一間叫‘澳洲牛奶公司’,位于九龍佐敦白加士街49號(近佐敦地鐵C2出口),早餐好靚好好食,下次有機會試試。

動 Orson said...

最後那個殘樣好正啊…
在那裡可以找到?^^

沉默天使 said...

海市蜃樓: 是啊,听说价钱合理外,其份量也蛮重的。呵呵!听到都很想吃。

kidz said...

Nice photos! especially the gay parade.. funny!

ƒörèvër HL said...

什么时候啊……我也要到香港走一次。:D


蕾蕾~

Chris said...

沉默天使: 哦? 撞日吗? 那我就很难拿假期了. :(

十六: 是咯.

ah_man: Tahnk u.

Gonwong: 谢谢.

Chris said...

Medie007: Yeah, it's like my 2nd home. haha..

Gratitude: Haha.. :p

天王之子: 哦? 是吗? 谢谢,呵呵..

venus: 谢谢.. paiseh paiseh..

Chris said...

海市蜃樓: 哦? 当真? 好, 有机会会去试试..

動 Orson: 谢谢. 哦? 找什么?

沉默天使: 一定要试喔~

kidz: Welcome to my blog. Yeah, u shud pay a visit if got chance.

Chris said...

’örèvër HL: 嗯... 七月尾香港会有summer sales, 到时可以去shopping.

ƒörèvër HL said...

明年七月尾可以吗?哈哈哈


蕾蕾~

Chris said...

’örèvër HL: 当然可以啦.

沉默天使 said...

在8月尾的时候,如果公司让你值班往香港的班机,然后在2或3天后让你值班从香港返回吉隆坡的班机。那就好了!至少你能在香港逗留2或3天shopping.

再不然,如果公司让你值班往天堂的班机,然后在2或3天后让你值班从天堂返回吉隆坡的班机。那就好了!至少你能在天堂逗留2或3天shopping.

最怕公司让你值班往地狱的班机,然后在2或3天后让你值班从地狱返回吉隆坡的班机。那就惨了,因为你会在地狱逗留2或3天受折磨.

沉默天使 said...

明天飞去东京了,祝你一切顺利,健康平安的回来。

Chris said...

沉默天使: 哦? 你怎么知道我去东京的?

沉默天使 said...

你在 ‘台北/香港之旅2 + 盆栽 - 周慧敏’ 中留言给我的。你回去看看最后倒数的几个留言就知道了。你经常回复那么多人的留言,也难免你会忘记自己曾经留下的内容。

Anyway,很高兴你安全回来。

Chris said...

沉默天使: Ops! Sory. hehe.. :p I forgot..

dUn_K said...

我都好期待接落黎o既北京trip ~

- yEng - said...

你这叫做惨样?开玩笑。。。

Ryan said...

近來還有去哪裡玩?

Towards healthy and leisure life~! said...

好久不见,你好吗?

发白日梦^^ said...

上次我去也没有吃过奶油猪仔包(奶油猪), 感觉如何?

Chris said...

dUn_K: Oic.

- yEng -: 哦? 不残吗?

Ryan: 上两个月去了一趟新加坡.

Towards healthy and leisure life~!: 还好, 谢谢.

Chris said...

发白日梦^^: 好正~

진릉 said...

呢個翠華餐廳係o係邊架?
下次去香港果時去食下。。

Chris said...

진릉 : 翠華有好多分行, 所以好容易locate.

山城大熊 said...

我11月去香港,有什么又经济又方便的酒店介绍?

Chris said...

山城大熊: 嗯.. 我觉得你住在尖嘴或中环的酒店会比较方便.

Chris Chia said...

古月天点心也不错~